SERVIS WINCHEVA

Servisiramo sve vrste vinčeva, mehaničke i električne.Servis uključuje izmjenu dotrajalih dijelova, podmazivanje i čišćenje.